PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma | H-7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15. | +36 (72) 503-656 / 28639

PTE Babits Labor Természettudományos Laboratórium

A pályázat

Alapvető cél


Az Európai Unió 2000-2010 meghatározott oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaihoz és a meghatározott mérföldkövekhez igazodva szükséges a magyar közoktatásban erősíteni a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma.

Az Országos Közneelési Tanács, a Magyar Tudományos Akadémia és a természettudományos pedagógus szervezetek bevonásával készített, 2008 decemberében közzétett jelentés is felhívta a figyelmet a természettudományos közoktatás korszerűsítésére, különös tekintettel azon tanulók természettudományok iránti attitűdjének erősítésére, akik számára ez a támogató környezet a jelenlegi közoktatási intézményekben, települési környezetben nem jelentkezik. A természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tétele. Jelen pályázati kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos  rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. Ennek érdekében iskola fenntartók pályázhatnak a projektek megvalósítására.

A több feladatellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a duplikációk elkerülését, az optimális eszközrendszer kialakítását, s ugyanakkor a modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű és korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása szintén költséghatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált kiépítésével. A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a projektek keretében a kedvezményezett által fenntartott iskolák közül egy referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik.
 

Rendelkezésre álló forrás


A Konvergencia régiókban a pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 1,8 milliárd forint. A Közép-magyarországi Régióban támogatás nem ítélhető meg. A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 50%-a fordítható.

Amennyiben a tényleges költségfelhasználás az ERFA terén eltér a tervezettől, vagyis a pályázat ténylegesen elszámolt összes költségén belül az ERFA arány magasabb lesz a megadott korlátnál, akkor a többletet a Támogató visszaköveteli.